Friday, December 07, 2007

Cymdeithas Cledwyn


Braf oedd gael croesawu Eluned Morgan ASE i Arfon neithiwr i cynnal be fuasai'n gael ei galw yn "grwp ffocws" ar rhan Cymdeithas Cledwyn fel rhan o arolygiad Llafur Cymri o materion sydd yn codi o etholiadau Mis Mai. Trafodaeth diddorol iawn ymysg aelodau Cymraeg ei iaith yma yn Arfon.
Great to welcome Eluned Morgan MEP to Arfon lst night to hold what I suppose would be called a "focus group" for Cymdeithas Cledwyn as part of Welsh Labour's review of issues arising from May's Assembly election. An interesting discussion amongst Welsh speaking Party members from Arfon.
Eluned looked well and was in good form.

No comments: