Monday, January 21, 2008

Gwilym wedi ei siomi ?

Mae Gwilym Owen yn defnyddio ei colom yn Y Cymro i datgan elfen o siom at gorymdaith Rhodri - "Disgwyl gwell gan Rhodri". Rwan mae yna elfennau o'r erthygl fedrai derbyn yn hawdd. Er enghraifft bod unrhyw plaid yn dibynnol ar ei weithgaredd lleol, ac yn absenoldeb hynny mae yna broblem hel ymgeiswyr, cynnal profil llwyddiannus ag ati.

Ond dwi yn anghytuno efo Gwilym ar prif pwrpas y gorymdaith. Os yw Llafur wedi colli tir yn ardaloedd o Cymru mae yn bwysig cydnabod hynny fel cam gyntaf tuag at cyweiro'r sefyllfa. Nid Rhodri ei hun fydd yn gwneud hynny (mae ymddeoliad yn rhy cynnar am hynny) ond mae ei datganiad yn symbol pwysig am rhan o gwaith Llafur dros y flynyddoedd nesaf.

Dwi yn edrych ymlaen at y gwaith yma ac mi fydd ambell i trafodaeth duddir dwi yn sicr, o fewn ein plaid, ac ar draws ambell ffin gwleidyddol.

Gwilym Owen uses his weekly column in the Cymro to express some disapointment at Rhodri's journey around Wales. The article makes some valid points (e.g. the need for vibrant local parties) but I think is misplaced in other respects. It was symbolically important that Rhodri set out to say Labour has lessons to learn, as it is the necessary first step to making change some issues.

No comments: