Wednesday, April 04, 2007

Lawnsio safle we-Launch of web site

No, not voteeaglestone.com which has been in place for some time but Welsh Labour's own site for May 3rd 2007.

Here is the Arfon bit of the site.

2 comments:

hedd said...

Pwy wnaeth adeiladu'r 2 wefan yna? Disgybl ysgol gynradd? Dwi'n gwybod bod y Blaid Lafur yng Nghymru allan o arian yn llwyr, ond onid oes modd holi'r meistri yn Llundain am ychydig o arian? Dwi'n siwr bysai ambell i filiwnydd arall yn gwerthfawrogi arglwyddiaeth ;-)

Martin Eaglestone said...

Nid yw Llafur gyda'r bres sydd gyda Plaid Cymru - fydd rhaid i ni gwerthu mwy o eiddo yn Llundain !

Ond yn bitty bod cyn gymaint o gwario heb symud ymlaen yn "poll" HTV.